Projektiranje bolnišničnih objektov

Medicoengineering v svojem obstoju projektira izključno bolnišnice in druge medicinske objekte ali posamezne oddelke že preko 40 let. To zagotovo pomeni veliko znanje iz področij funkcioniranja bolnišničnih objektov, poznavanje svetovnih in evropskih standardov razporejanja bolnišničnih prostorov in usklajevanje z ostalimi bolnišničnimi kapacitetami (število bolniških postelj, število zaposlenih, frekvence bolnišničnega osebja, pacientov in obiskovalcev…). Projektiranje je pomemben segment vsake gradnje ali rekonstrukcije objektov in predstavlja pomembno osnovo za preostala dejanja v gradnji. Prav velike izkušnje Mediconegineering-a in dnevna izmenjava informacij s strokovnim medicinskih in tehničnim osebjem skozi vsa leta delovanja, je rezultirala v podrobno poznavanje delovanja vsakega in vseh področij znotraj bolnišnice. To predstavlja bistveno prednost pred ostalimi projektantskimi hišami, s katerimi se velikokrat povežemo v smislu sodelovanja ali svetovanja.

Oglejte si naše video posnetke:

Berite naprej...

Medicoengineering d.o.o.

Prevale 1
1236 Trzin
Slovenija

telefon: 01 530 26 00
faks: 01 530 26 02
e-pošta: info@medico-eng.com