Družbena odgovornost

Zavedamo se, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki tako družbi kot celoti kot tudi uporabnikom naših produktov, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje.

Vsi Medicoengineeringovi uslužbenci so odgovorni za zaščito življenj. Navsezadnje nam ljudje z uporabo naših proizvodov zaupajo v varovanje najbolj dragocene lastnine – svoje življenje. Ta odgovornost ni le tukaj in sedaj, ampak zagotavlja kakovost življenja še za mnoga leta.

Zaposleni

Delujemo v zreli panogi, kjer je mogoče zmagovati le z znanjem, inovativnostjo ter s pripadnimi zaposlenimi. Za Medicoengineering je pomemben vsak zaposlen, zato je naše temeljno načelo v skrbi za zaposlene njihovo pošteno in enakopravno obravnavanje. Prizadevamo si ustvariti varno in spodbudno delovno okolje, ki zagotavlja ugodne razmere za vzpostavljanje odličnosti pri delu in osebne rasti vsakega posameznika.

Zavedamo se, kako sta posameznik in vzdušje pomembna v vsakdanjem utripu podjetja, zato so spodbujanje ustvarjalnosti, izboljševanje kakovosti medsebojnih odnosov in spremljanje novosti pri mehkih oblikah vodenja postali del korporacijske kulture.

Izobraževanje

Moč izvira iz znanja, zato si nenehno prizadevano za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih. Konkurenčno okolje zahteva od zaposlenih nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti na številnih področjih. Le tako se lahko soočajo z izzivi sodobnega časa in globalne konkurence.

Sponzorstva in donacije

Verjamemo, da sta tudi usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe dokaz našega uspeha. Zato s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na zdravstvenem in humanitarnem področju.