Predstavitev podjetja

Medicoengineering d.o.o. je ugledna slovenska družba z najdaljšo tradicijo poznavanja in sodelovanja z bolnišnicami in medicinsko stroko ter ostalim zdravstveno tehničnim osebjem. S svojim začetkom v strukturi organizacije UKC Ljubljana, ima preko 50 letno tradicijo.

Medicoengineering d.o.o. pa je bila kot pravna oseba kupljena z vsemi referencami od leta 1968 dalje. V današnji strukturi družbe imamo sodelavce, ki imajo preko 35 letna strokovna znanja iz naslova projektiranj bolnišničnih, izgradnje objektov, opremljanja z medicinsko opremo, po prodajne storitve, visoko usposobljen oddelek servisa, testiranja medicinske opreme in podobnih zahtevnih storitve.

Torej so se vsa predvidevanja o sinergiji uresničila in nas privedla med vodilne družbe na področju bolnišničnih in medicinskih objektov ter visoko usposobljenega izvajanja investicijskih projektov:

  • Projektne in tehnološke rešitve rekonstrukcije ali izgradnje bolnišnic in drugih zdravstvenih objektov
  • Izvedba projektiranja: idejni projekti, projekti za izvedbo, projekti izvedenih del in ostala dokumentacija vezana na gradnjo objektov (IP, PZI, PID, PGD)
  • Arhitekturne rešitve za izgradnje ali obnove bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov
  • Nudenje podpore optimizacije bolnišničnih prostorov in razporeditve skladno s standardi za bolnišnične objekte
  • Poznavanje tehnologij medicinske opreme
  • Priprava tehnoloških podlag in rešitev za večje projekte
  • Izvedba projektov po sistemu »funkcionalnega ključa«
  • Izvedba del modularnega sistema operacijskih dvoran, oddelkov intenzivne enote in drugih zahtevnih področij znotraj bolnišnice
  • Izvedba GOI del prenove ali rekonstrukcije obstoječih bolnišničnih prostorov
  • Izvedba napeljave medicinskih plinov

V podjetju smo uspešno opravili »Security clearance« postopek, kar nam omogoča izvedbo in sodelovanje na projektih zaupne narave v sklopu Ministrstva za obrambo in sil NATA.

Reference

Dolga leta obstoja uspešno sodelujemo s pomembnimi inštitucijami.