Projektiranje in gradnja zdravstvenih objektov

Svetovanje in podpora

Glede na dolgoletne izkušnje projektiranja, nudimo projektnatsko svetovanje o zdravstvenih objektih ter posameznih zahtevnih oddelkov znotraj bolnišnice.

  • Svetovanje pri projektiranju in izvedbi bolnišničnih objektov
    Pomoč in podpora pri tehnologiji prostorov, izboru izvajalcev, materialov ali drugih tehnologij potrebnih za uspešno in kvalitetno izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih in drugih del, potrebnih za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta.
  • Svetovanje pri tehnologiji medicinske opreme
    Pomoč in podpora pri izboru medicinske in splošne bolnišnične opreme.
Kontaktirajte nas

Projektiranje zdravstvenih objektov

Medicoengineering v svojem obstoju projektira izključno bolnišnice in druge medicinske objekte ali posamezne oddelke že preko 40 let. To zagotovo pomeni veliko znanje iz področij funkcioniranja bolnišničnih objektov, poznavanje svetovnih in evropskih standardov razporejanja bolnišničnih prostorov in usklajevanje z ostalimi bolnišničnimi kapacitetami (število bolniških postelj, število zaposlenih, frekvence bolnišničnega osebja, pacientov in obiskovalcev…).

Projektiranje je pomemben segment vsake gradnje ali rekonstrukcije objektov in predstavlja pomembno osnovo za preostala dejanja v gradnji. Prav velike izkušnje Mediconegineering-a in dnevna izmenjava informacij s strokovnim medicinskih in tehničnim osebjem skozi vsa leta delovanja, je rezultirala v podrobno poznavanje delovanja vsakega in vseh področij znotraj bolnišnice. To predstavlja bistveno prednost pred ostalimi projektantskimi hišami, s katerimi se velikokrat povežemo v smislu sodelovanja ali svetovanja.

Kontaktirajte nas

Gradnja zdravstvenih objektov

Družba Medicoengineering ima vrsto referenc iz naslova uspešno zaključenih objektov po sistemu »funkcionalnega ključa«. Izvedba projektov po sistemu »funkcionalnega ključa v roke« omogoča vrsto finančnih ugodnosti kompletnih rešitev projektiranja, izvedbenih del in opremljanja posameznega objekta. S takšnim izborom naročnik pridobi ugodno ceno, hitro in ažurno izvedbo, enega odgovornega pogodbenega izvajalca in skoncentrirano po prodajno storitev.

Kontaktirajte nas

Integracija medicinske opreme

Bolnišnice za svoje osnovno poslanstvo potrebujejo strokoven medicinski kader in ostalo osebje. Ker je prezenca medicinske opreme pomembna domena v zdravstvu. Medicoengineering je skozi leta delovanja pridobil mnoga eminentna zastopstva proizvajalcev medicinske opreme. V svoji strukturi imamo usposobljen tehnični in zdravstveni kader za podajanje potrebnih predstavitev medicinske opreme za področja zahtevnih okolij bolnišnic. Operacijske dvorane z sekundarnimi prostori, oddelki intenzivne nege, sterilizacija, ambulante, oddelki urgentnih centrov, anestezije in mnoga druga so področja, ki jih preko ekskluzivnih zastopstev uspešno tržimo. Integracija medicinske opreme je pomemben segment projektiranja in pravilnega vključevanja medicinske opreme že v zgodnjih fazah nastanka bolnišnice.

Kontaktirajte nas