Zgodovina

Medicoengineering d.o.o. je ugledna slovenska družba z najdaljšo tradicijo poznavanja in sodelovanja z bolnišnicami in medicinsko stroko ter ostalim zdravstveno tehničnim osebjem. S svojim začetkom v strukturi organizacije UKC Ljubljana ima preko 50 letno tradicijo.

Podjetje, ki se je pripojilo h Medicoengineering d.o.o. ustanovljenemu leta 1968, je bilo podjetje AICO-MED d.o.o., katere predhodnica pa je bilo podjetje AICO d.o.o. ustanovljeno v letu 1989. V prvih letih je opravljalo servisno dejavnost medicinske opreme kot pooblaščeni servis tujih proizvajalcev za sterilizacijsko opremo, bolniške postelje, opremo za pripravo vode ter infuzijskih raztopin. Vsa kasnejša leta smo uspešno pridobivala ekskluzivna zastopstva za mnoge pomembne proizvajalce medicinske opreme v svetovnem merilu.

zgodovina podjetja medico eng

S specializacijo podjetja in zaposlenimi, je Aico d.o.o. v letu 1995 uspešno pridobilo koncesijo za ekološki program »Dezinfekcije infektivnih odpadkov«. Tako smo delovali na dveh dokaj različnih področjih, medicinske opreme ter ekološkega programa. Po pridobitvi ekskluzivnega zastopstva nemškega proizvajalca opreme operacijskih miz, luči, stativov in operacijskih dvoran, smo se odločili ti dve dejavnosti ločiti v dve podjetji.

Tako smo ustanovili podjetje AICO-MED d.o.o. (kar pomeni medicina) ter vanj prenesli vsa znanja, ki so že predhodno obstajala na medicinskem področju.

Strategija novo nastalega podjetja je bila uveljaviti svoje prednosti s področja medicinske opreme v operacijskih dvoranah, izključno z svojim kadrom. Odlikujeta nas namreč učinkovitost in fleksibilnost, saj sami izvajamo marketing, uvoze, montažo in na koncu najpomembnejše, montažo ter garancijsko in nadaljnje vzdrževanje ponujene opreme z izključno svojim kadrom. Ves trud, čas in sredstva katera smo vlagali v marketing in promocijo na samem začetku smo po temeljitem premisleku izvajali z dolgoročnimi cilji.

Medicoengineering d.o.o. pa je bila kot pravna oseba kupljena z vsemi referencami od leta 1968 dalje. V današnji strukturi družbe imamo sodelavce, ki imajo preko 35 letna strokovna znanja iz naslova projektiranj bolnišničnih in podobnih zahtevnih objektov. Torej so se vsa predvidevanja o sinergiji uresničila in nas privedla med vodilne družbe na področju bolnišničnih in medicinskih objektov:

  • Projektiranja
  • Izvajanja
  • Opremljanja
  • Po-prodajne storitve