Centralna oskrba z medicinskimi plini - MEDAP®


Z medicinskimi plini oskrbujemo vse vrste bolnišnic in zdravstvenih objektov, vse od načrtovanja in planiranja ter dimenzioniranja centralnega razvoda, od strojnic do odvzemnega mesta ob bolniku ali aparatu, z vsemi kontrolnimi in alarmnimi elementi.

Servisna služba skrbi za pravilno oskrbo, postavitev in servisiranje v času porabe.

Celotni sistem oskrbe z medicinskimi plini zajema:

Plinske postaje za kisik (O2), oksidul (N2O) in ogljikov dioksid (CO2)

  • Postaje za komprimiran zrak (Kz) in vacum (Vac)
  • Kontrolne omarice in alarmne enote
  • Plinske priključne doze za vse pline
  • Razvod iz bakrenih cevi

Zastopstvo


Zajema področja medicine