Arhiviranje radioloških slik in komunikacijski sistem (PACS, RIS)


Arhiviranje radioloških slik in komunikacijski sistem (Picture archiving and communication system - PACS) je tehnologija slikanja medicinskih posnetkov, ki zagotavlja ekonomično shranjevanje in priročen dostop do slik iz različnih naprav. Slike in izvidi se digitalno prenesejo preko PACS-a, kar odpravlja potrebo po ročnem shranjevanju, pridobivanju ali prenašanju filmov. Univerzalni format za shranjevanje in prenos v PACS sistemu je DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Ne-slikovni materiali, kot so npr. skenirani dokumenti, se lahko shranijo v drugih formatih, kot je npr. PDF, zaobjamejo pa se v DICOM paket. PACS je sestavljen iz štirih glavnih komponent: slikovne naprave, kot je npr. CT ali MRI, varnega omrežja za prenos podatkov, delovne postaje za pregledovanje slik in arhivskega sistema za shranjevanje in pridobivanje slik ter izvidov. V kombinaciji z razpoložljivo in prihajajočo spletno tehnologijo je PACS lahko hiter in učinkovit sistem za dostop do slik, izvidov in ostalih podatkov.
 
Radiološki informacijski sistem (RIS) predstavlja bazo podatkov, ki jo uporabljajo radiološki oddelki za shranjevanje, upravljanje in distribucijo radioloških podatkov o bolniku in radioloških posnetkov. Sistem praviloma vsebuje sledenje bolnikov in naročanje, izvide in zmogljivosti sledenja slik. RIS dopolnjuje HIS (bolnišnični informacijski sistem) in je odločilnega pomena za učinkovit potek dela v radioloških oddelkih.


Zastopstvo


Zajema področja medicine